Upit video nadzor

Upit video nadzor

Izračunajte cenu postavljanja video nadzora. Posedujemo sve potrebene licence za izvođenje i planiranje video nadzora.

Ime i prezima, ili naziv firme
E-mail adresa na koju će Vam biti dostavljena ponuda.
Imajte na umu da snimači mogu da podrže 4, 8, 16, 32 kamere.
Tip kamera za video nadzor: *
Potrebno zbog računanja dužine potrebnog kabela.