Šta je e-fiskalizacija?

Prethodni zakon o fiskalnim kasama donešen je januara 2005.  Od 2005. pa do danas, tehnologija je mnogo unapredovala, a s tim i mogućnosti fiskalnih uređaja,  odnosno benefita koju isti donosi.

Nakon izvršene detaljne analize postojećeg sistema fiskalizacije ustanovljeno je od strane Vlade Republike Srbije da postoji potreba za unapređenjem trenutnog Sistema fiskalizacije, a sve sa ciljem stvaranja uslova za suzbijanje sive ekonomije kao i efikasnije kontrole i bolje naplate poreza.

Najjednostavnije rečeno, fiskalizacija predstavlja proces boljeg praćenja naplate poreza, uz pomoć posebnog softvera i uređaja namenjenih da taj process pojednostave i uvežu u jedan sistem.

Novim zakonom o e-fiskalizaciji predviđeno je da se u momentu prometa na malo, svaki račun fiskalizuje u realnom vremenu izvrši prenos ka Poreskoj upravi koja bi imala podatak o izdatim fiskalnim računima u trenutku nastajanja.

 

E fisklalizacija

Kako da se efiskalizujem?

 1. 1
  Prijava poslovnih jedinica

  Od 1. oktobra 2021. godine obveznik fiskalizacije na portalu Poreske uprave ePorezi popunjava prijavu svojih poslovnih jedinica/poslovnih objekata.

 2. 2
  Prijava na servis za poreske obveznike

  Obveznik fiskalizacije dobija Uputstvo za uvođenje u fiskalizaciju u poresko sanduče na portalu ePorezi. Autorizovane osobe obveznika fiskalizacije se prijavljuju na portal ePorezi pomoću kvalifikovanog sertifikata, biraju PIB obveznika za kojeg žele da vide pozivnu poruku i direktno sa portala ePorezi se prijavljuju na Servis za poreske obveznike (eFiskalizacija).

 3. 3
  Upit za bezbednosni element

  Preko eFiskalizacije, autorizovane osobe traže izradu bezbednosnog elementa za određeni PIB i određeni poslovni prostor koji su prijavili. Autorizovana osoba takođe može da naznači ime, prezime i borj lične karte ili pasoša osobe koju ovlašćuje za preuzimanje bezbednosnih elemenata.  Zahtev se automatski odobrava, ali u određenim slučajevima neophodno je da ga pregleda i odobi službenik za uvođenje obveznika u fiskalizaciju. Važno je da obveznik naruči bezbednosni element kada je spreman za e-fiskalizaciju, odnosno kada zna koji fiskalni uređaj će koristiti.

 4. 4
  Preuzimanje bezbednosnog elementa

  Bezbedonosni elementi u vidu pametne kartice se personalizuju i autorizovana osoba dobija obaveštenje o izrađenom bezbedonosnom elementu koji će biti na raspolaganju za preuzimanje na šalteru “Vaš poreznik” u nadležnoj filijali Poreske uprave. Ukoliko je bezbedonosni element u vidu fajla, on se automatski šalje u poresko sanduče gde će obveznik imati instrukcije za njegovo preuzimanje.

 5. 5
  Povezivanje sa Poreskom upravom

  Nakon što obveznik preuzme bezbedonosni element, ubacuje ga u uređaj i vrši se automatsko povezivanje sa Poreskom upravom, čime je završen proces fiskalizacije.