Šta su analogne kamere?

Analogne kamere su tradicionalne kamere koja se koristi u video nadzor sistemima. Video kabelom šalje na videorekordere ili DVR-ove (snimače). IP kamere su sve digitalne kamere koje mogu slati signale putem kabla kako bi se pohranile u mrežu. Mnogi sistemi sigurnosnih kamera danas su hibridni sistemi koji uključuju i analogne i digitalne komponente.

Video nadzor

Televizija zatvorenog kruga (CCTV), poznata i kao video nadzor, je upotreba video kamera za prenos signala na određeno mesto, na ograničenom broju monitora. Razlikuje se od emitivanja televizije po tome što se signal ne prenosi otvoreno, iako može koristiti point-to-point (P2P), point-to-multipoint (P2MP) ili žičane ili bežične veze. Iako se gotovo sve video kamere uklapaju u ovu definiciju, termin se najčešće primenjuje na one koji se koriste za nadzor u područijma koja zahtevaju dodatnu sigurnost ili kontinuirano praćenje. S druge strane.