Fiskalna kasa

FISKALIZACIJA je radnja puštanja fiskalne kase u promet. FISKALNA KASA je uređaj za registrovanje podataka o vrednosti prodatog dobra i izvršene usluge (prometa) unetih u njenu bazu podataka o dobrima i uslugama koji se na propisani način saopštavaju kupcu dobara, odnosno korisniku usluga, uz istovremeno evidentiranje na kontrolnoj traci fiskalne kase, njihovo periodično evidentiranje u fiskalnoj memoriji fiskalne kase i formiranje i štampanje fiskalnih dokumenata.

Zakonom o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS“, br. 135/04) uređeno je evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa dobara na malo, odnosno svake pojedinačno izvršene usluge fizičkim licima preko elektronske registar kase sa fiskalnom memorijom ili fiskalnog štampača (fiskalna kasa), tehničke i funkcionalne karakteristike fiskalne kase, fiskalni dokumenti fiskalne kase, evidentiranje prometa, otklanjanje grešaka, resetovanje fiskalne kase, stavljanje u promet fiskalne kase, fiskalizacija, servisiranje i popravka fiskalne kase, kontrola tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalne kase, kontrola evidentiranja prometa preko fiskalne kase i kontrola rada ovlašćenog servisa.

Lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase.

Obaveza postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje).

Ova obaveza se ne odnosi na poljoprivrednog proizvođača i vlasnika samostalne zanatske radnje koji na pijačnim tezgama i sličnim objektima prodaju poljoprivredne proizvode, odnosno sopstvene proizvode zanatstva i domaće radinosti, kao i na bankarske organizacije,  osiguravajuće organizacije, PTT i javna preduzeća koja naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.).

 1. Fiskalizacija

  Pre početka korišćenja fiskalne kase, poreski obvezik preko ovlašćenog servisa dostavlja organizacionoj jedinici Poreske uprave zahtev za stavljanje u upotrebu fiskalne kase.

  Fiskalizacija se vrši u ovlašćenom servisu od strane ovlašćenog radnika Poreske uprave i ovlašćenog servisera. Izvršena fiskalizacija i određivanje evidencionog broja fiskalne kase utvrđuje se rešenjem Poreske uprave.

  Poreska uprava vodi evidenciju o fiskalnim kasama preko kojih se evidentira promet. Evidentiranje prometa preko fiskalne kase ne može se vršiti pre određivanja evidencionog broja i izvršenog plombiranja fiskalne kase.

  Nakon izvršene fiskalizacije (plombiranja fiskalne kase fiskalnim plombama od strane Poreske uprave i servisnom plombom od strane ovlašćenog servisa) fiskalna kasa se može pustiti u upotrebu.

  „Punjenje“ fiskale kase može izvršiti sam korisnik ili to za njega može uraditi ovlašćeni servis.

  Po zakonu o fiskalnim kasama ovlašćeni servis nije u obavezi da izvrši punjenje kase sa podacima o artiklima. Ova operacija na spada u obaveze servisa pod garancijom i radi se uz odredjenu nadoknadu.

 2. Defiskalizacija

  U slučaju prestanka obavljanja delatnosti, a radi preuzimanja podataka iz fiskalne memorije, poreski obveznik dužan je da, u roku od tri dana od dana prestanka obavljanja delatnosti, obavesti Poresku upravu i ovlašćeni servis o prestanku obavljanja delatnosti. Podatke iz fiskalne memorije preuzima ovlašćeni servis u prisustvu ovlašćenog predstavnika Poreske uprave.

  Poreski obveznik ima pravo da prisustvuje preuzimanju podataka iz fiskalne memorije. Fiskalnu memoriju ovlašćeni servis čuva dok Poreska uprava pisanim putem ne odobri uništavanje, uz prisustvo komisije koju formira ovlašćeni servis i Poreska uprava.

  Preduzeća (doo, ad, i slično)

  1. Fotokopija rešenja o gašenju pravnog lica izdata od strane Agencije za privredne subjekte (u slučaju gašenja/zatvaranja preduzeća)
  2. Odluka o zatvaranju maloprodajnog objekta (overena) i fotokopija rešenja iz Agencije za Privredne subjekte o zatvaranju maloprodajnog objekta
  3. Fotokopija potvrde o PDV-u, ako je pravno lice u sistemu PDV-a.
  4. Popunjeni o overeni Zahtevi za Raskid PTT ugovora (u slučaju gašenja pravnog lica), odnosno o Smanjenju PTT linija (u slučaju gašenja maloprodajnog objekta u okviru postojećeg pravnog lica)
  5. Overen zahtev za defiskalizaciju Fiskalne Kase.

  STR, SUR, Samostalne delatnosti

  1. Fotokopija rešenja o prestanku obavljanja delatnosti izdata od strane Agencije za privredne subjekte.
  2. Odluka o zatvaranju maloprodajnog objekta (overena) i fotokopija rešenja iz Agencije za Privredne subjekte o zatvaranju maloprodajnog objekta
  3. Fotokopija Lične karte vlasnika.
  4. Fotokopija potvrde o PDV-u, ako je pravno lice u sistemu PDV-a.
  5. Popunjeni o overeni Zahtevi za Raskid PTT ugovora (u slučaju gašenja pravnog lica), odnosno o Smanjenju PTT linija (u slučaju gašenja maloprodajnog objekta u okviru postojećeg pravnog lica)
  6. Overen zahtev za defiskalizaciju Fiskalne Kase.