BEOGRADELEKTRO

Fiskalna Kasa OM 700 T

Kasa namenjena većim maloprodajnim objektima, restoranima, kafićima, hotelima, apotekama i slično.

Fiskalna Kasa OM Micro

Mala i robusna kasa sa autonomnim napajanjem za male trgovinske radnje.

Fiskalna Kasa OM 2000

Laka prenosna kasa sa autonomnim napajanjem za male trgovinske radnje.