VG OPTIMA

Fiskalna Kasa Tronica CM420

Tronica CM 420 je fiskalna kasa namenjena za ugostiteljske objekte u koji je visoko frekventni obim posla.

Fiskalna Kasa Tronica CM410

Tronica CM 410 je fiskalna kasa namenjena za ugostiteljske objekte koji nisu visoko frekventni

Fiskalna Kasa Tronica CM220

Tronica CM 220 je fiskalna kasa namenjena za visoko frekventne trgovinske objekte.

Fiskalna Kasa Handy 500T

Fisklana kasa Euro 500t Handy je napravljena da zadovolji sve potrebe maloprodajnih objekata,