Vibra HTR-220CE

Karakteristike
  • merni kapacitet: 220g
  • podela: 220g / 0.0001g
  • tas: Ø80 mm, prohrom
  • napajanje: adapter 9V, priložen uz vagu
  • komunikacija sa računarom ili štampačem: RS232
  • displej: LCD, visina cifri 16.5 mm
  • interna kalibracija pomoću ugrađenog tega
  • mogućnost merenja pomoću kukice sa donje strane vage
  • funkcije: merenje mase, brojanje komada, procentualno merenje, konverzija mernih jedinica, merenje gustine
  • merne jedinice: mg, g, ct, oz, lb, ozt, dwt,…
  • masa vage: 2.9 kg