Termalni štampač Elicom LPQ58

Karakteristike
 • Sistem linijsko-tačkastog termalnog štampanja
 • Širina štampe 55 mm / 384 tačaka
 • Gustina tačaka: 8 tačaka po milimetru/203 dpi (horizontalno i vertikalno)
 • 250 tačaka linija po sekundi
 • Veličina karaktera: 8×12, 10×16, 12×20, 14×24, 32×48
 • Bar kodovi: Code 39, Code 93, Code 128, Codebar EAN 8, EAN 13, EAN 128,UPC-A, UPC-E i drugi
 • Interfejs serijski (RS 232 C) I USB
 • Ulazni bafer 16 KBytes
 • Korisnička memorija 506KB
 • Eltron emulacija
 • Lako umetanje papira
 • Radna tamperatura 5° C do 40° C; 35 – 85% RH (bez mraza)
 • Pouzdanost 70 km štampanog materijala
 • Dimenzije nalepnica: 55×25; 55×43