Registar Kasa Mobika Ticket

MOBIKA TICKET je prenosna elektronska registar kasa koja NE radi u fiskalnom režimu, pogodna za evidentiranje prometa i usluga u transportnim preduzećima.

Opšti podaci
MOBIKA TICKET je prenosna elektronska registar kasa koja NE radi u fiskalnom režimu, pogodna za evidentiranje prometa i usluga u transportnim preduzećima.
Karakteristike
Dimenzije: 189 x 90 x 54 mm, težina 320 g
•  Opciono: torbica za nošenje na ramenu
•  Širina papira: 55 mm
•  Radna temperatura: od -20°C do +45°C
•  Baterijsko napajanje,
punjenje preko mrežnog ispravljača 220 V
ili priključkom iz vozila 12 V
•  Garancija na ugrađene baterije:
12 meseci
Osnovne funkcionalne karakteristike
Slobodno formiranje izgleda karte: 20 redova ispred i iza glavnih podataka karte za podatke o firmi, naziv karte i reklamne poruke. Sa ili bez prikaza PDV-a na karti. Slobodan izgled grafičkog logoa firme.
32 karaktera za unos relacije, 8 operatera, 9 poreskih stopa, 7+2 cifre za cenu, 3000 različitih relacija.
Dva brojača na karti – jedinstveni broj karte (bez mogućnosti nuliranja), i drugi koji broji od zadnjeg nuliranja (broj karte za operatera od zadnjeg štampanja elektronskog žurnala, odnosno upisa zbirnih podataka u memoriju kase).
Datum, vreme, serijski broj kase, ime operatera – sve obavezno odštampano na karti.
Mogućnost prodaje karata sa popustom za povlašćene kategorije kupaca.
Mogućnost štampanja povratnih karata.
Posebne lozinke za operatere i za administratora.
Zabranjeno poništavanje prodaje.
Ponavljanje poslednje prodaje pritiskom na „brzi taster“.
Programiranje pet tastera sa proizvoljnom relacijom.
Čitanje i programiranje svih podataka preko PC-ja.
Programiranje artikala i promena lozinki operatera preko tastature kase.
Elektronski žurnal od 2500 karata.
•    Štampanje duplikata karata iz elektronskog žurnala na kraju rada (ili periodično) i upis zbirnih podataka u memoriju kase.
•    2500 slogova istorije zbirnih podataka u memoriji kase.
•    Čitanje elektronskog žurnala sa podacima o svakoj prodatoj karti, vremenu, serijskom broju, operateru, relaciji i ceni sa PC-ja.
•    Čitanje istorije zbirnih podataka sa PC-ja.
•    Štampanje izveštaja o relacijama, štampanje svih relacija, štampanje količine i totala prodatih po relaciji, izveštaji po operaterima, broj karata i promet, ukupno prodato i promet.
•    Mogućnost pridruživanja štampanja listinga svih pojedinačnih prodaja prilikom štampanja dnevnog izveštaja.
•    Izveštaj iz elektronskog žurnala – total od-do broja karte, od-do broja dnevnog izveštaja.
•    Mogućnost pamćenja i čuvanja podataka u CSV formatu, radi njihove dalje upotrebe (analiza, kontrola, statistika).