Fiskalni Štampač EI Partner

Malih je dimenzija,a izuzetno velikih mogućnosti. Predviđen je za veliki obim štampe i dugotrajnu upotrebu.

Opšti podaci
Malih je dimenzija,a izuzetno velikih mogućnosti. Predviđen je za veliki obim štampe i dugotrajnu upotrebu.Namenjen je za upotrebu u: velikim, srednjim i malim trgovinskim preduzećima, restoranima, agencijama i radnjama za pružanje usluga.
Karakteristike

VRSTA OBJEKTA
•    prodavnica / restoran
•    Do 60000 artikala
•    16 odeljenja
•    9 poreskih stopa
•    64 operatera
•    Mešovita plaćanja
•    Logo preduzeća koji se možeprogramirati
•    Brzina RS232 komunikacije
•    56 Kbps
•    Eternet mrežni priključak
•    10 Mbps
•    Štampanje slobodnog teksta
IZVEŠTAJI
•    Promet po artiklima,
•    odeljenjima i operaterima
•    3000 dnevnih izveštaja
•    Periodični izveštaji
•    Presek stanja

ŠTAMPAČ
•    Dva štampača
•    Termalna tehnologija
•    18 linija u sekundi
•    32 karaktera po liniji
•    Širina papira  2 x 57 mm
•    Automatski sekač papira

GARANTOVANA ŠTAMPA
•    50 km trake
•    PRIKLJUČCI
•    Dva  RS 232  interfejsa za:
•    eksterni displej
•    PC
•    Eternet priključak
•    Priključak za fioku za novac
DISPLEJ
•    Ugrađeni alfanumerički LCD
•    sa pozadinskim osvetljenjem,
•    2 reda po 16 karaktera
•    Opciono:  eksterni displej
NAPAJANJE
•    Napon :  220 V
•    (+10%;  -15%)
•    Frekvencija : 50 Hz (±2%)
•    DIMENZIJE
•    262 x 238 x 120 mm
•    TEŽINA
•    3,2 kg