Fiskalni kasa Galeb MP-500T

Fiskalna kasa dobrih preformasni.

Kategorije: ,
Opšti podaci
Fiskalna kasa dobrih preformasni.
Karakteristike
Programiranje, prodaja i izveštaji za 10.000 artikala (PLU)
100 stavki na pojedinačnom računu
Podrška za bar kod za sve programirane artikle: EAN 8, EAN 13, UPC
Podrška za lokalni identifikacioni kod: 1-9 cifara
Naziv artikla – do 22 simbola, cena artikla do 11 simbola
Poreske grupe – do 9 grupa
Pismo – ćirilica, latinica
9 prodajnih odeljenja i 99 grupa artikala
Do 30 operatera sa imenima i šiframa
Simultani rad do 8 operatera
Štampanje fiskalnih izveštaja: fiskalni računi, dnevni fiskalni izveštaj, presek stanja, periodični izveštaj
Štampanje ostalih izveštaja: Promet po operaterima, grupama artikala, vremenu prodaje artikala itd.
Kontrola odjave ključem ( 3 ključa: za registraciju, menadžera i servisni).