Fiskalna Kasa Omron RS28TFM

Elektronska registar kasa Omron 2810TFM sa ravnom tastaturom vam omogućava da maksimalno zaštitite svoje investicije i obezbedite kontinuitet poslovanja.

Kategorije: ,
Opšti podaci
Elektronska registar kasa Omron 2810TFM sa ravnom tastaturom vam omogućava da maksimalno zaštitite svoje investicije i obezbedite kontinuitet poslovanja.

• Mogućnost povezivanja na BAR CODE skener i PC računar
• Visoko kvalitetna ravna plastificirana tastatura sa 124 tastera, otporna na vlagu.
• Standardna funkcijska brava i konobarska brava za 10 konobara
• Visoko kvalitetni termo dvostanični štampač. Papir širine 44.0 mm.
• Ekran za kasira i kupca

Karakteristike
– Opcija bez fioke
– Opcija sa srednjom fiokom Pregrade: 5 metalni/4 papirni novac
– Opcija sa velikom fiokom Pregrade: 10 metalni/4
papirni novac
– Štampanje računa i računa gosta
– 2500 artikala (max. 10.000 artikala)
– 88 brzih tastera u tri nivoa (max 240 PLU)
– Do 99 odeljenja, 6 grupa
– Do 7 načina plaćanja
– Do 99 kasira/konobara uključujući autorizovane funkcije za upravnika restorana i mod obuke
– Do 9999 otvorenih računa za goste
– 3 strane valute/9 poreskih stopa
– Sve standardne funkcije plus Odmah storno, Storno, Vraćanje
– Funkcije popusta
– Izdavanje bona
– Sortiran blok narudžbina
– 8 redova za reklamnu poruku na računu (6 na vrhu, 2 na dnu)
Širok spektar izveštaja:
– Izveštaj kase (dnevni/mesečni)
– Izveštaj operatera (individualni/svi)
– Izveštaji po odeljenjima (dnevni/mesečni)
– Izveštaji artikala po odeljenjima
– Izveštaj prodaje po satima
– Poreski izveštaj
– Izveštaj otvorenih računa
– Izveštaj stanja gotovine (individualni/svi)