Fiskalna Kasa OM Micro

Mala i robusna kasa sa autonomnim napajanjem za male trgovinske radnje.

Opšti podaci
Mala i robusna kasa sa autonomnim napajanjem za male trgovinske radnje, kioske, ulične tezge, uslužne delatnosti, mesare, pekare, ribarnice i slično. Može da radi u vezi sa PC računarom, bar-kod čitačem, tastaturom za brzi pristup artiklima, elektronskom vagom i u sistemu sa drugim kasama. U komunikaciji sa PC računarom moguće je u istom trenutku dobiti informacije o materijalnom i finansijskom poslovanju.
Karakteristike
• Broj operatera 2
• Broj artikala 2000
• Broj odeljenja 9
• Broj robnih grupa
• Broj cifara u registrima 8-13
• Broj dnevnih izveštaja 1850
• Broj otvorenih računa