Fiskalna Kasa OM 700 T

Kasa namenjena većim maloprodajnim objektima, restoranima, kafićima, hotelima, apotekama i slično.

Opšti podaci
Kasa namenjena većim maloprodajnim objektima, restoranima, kafićima, hotelima, apotekama i slično. Može da radi u vezi sa PC računarom, bar-kod čitačem, tastaturom za brzi pristup artiklima, elektronskom vagom, sefom za novac i u sistemu sa drugim kasama. U komunikaciji sa PC računarom moguće je u istom trenutku dobiti informacije o materijalnom i finansijskom poslovanju
Karakteristike
• Broj operatera 6
• Broj artikala 5000
• Broj odeljenja 9
• Broj robnih grupa 4
• Broj cifara u registrima 8-13
• Broj dnevnih izveštaja 1850
• Broj otvorenih računa 70