Fiskalna Kasa OM 2000

Laka prenosna kasa sa autonomnim napajanjem za male trgovinske radnje.

Opšti podaci
Laka prenosna kasa sa autonomnim napajanjem za male trgovinske radnje, kioske, ulične tezge, uslužne delatnosti, terenske servise, parkinge, usluge u oblasti transporta i slično. Može da radi u vezi sa PC računarom, bar-kod čitačem, tastaturom za brzi pristup artiklima, elektronskom vagom i u sistemu sa drugim kasama. U komunikaciji sa PC računarom moguće je u istom trenutku dobiti informacije o materijalnom i finansijskom poslovanju.
Karakteristike
• Broj operatera 2
• Broj artikala 2000
• Broj odeljenja 9
• Broj robnih grupa
• Broj cifara u registrima 8-13
• Broj dnevnih izveštaja 1850
• Broj otvorenih računa