Fiskalna Kasa Omron RS28TF

Elektronska registar kasa Omron RS 28 TF je savremeno tehnološko rešenje u potpunosti usklađeno i prilagođeno sa trenutnim i budućim zahtevima vašeg biznisa.

Kategorije: ,
Opšti podaci
Elektronska registar kasa Omron RS 28 TF je savremeno tehnološko rešenje u potpunosti usklađeno i prilagođeno sa trenutnim i budućim zahtevima vašeg biznisa.
Karakteristike
2.940 artikala (opciono do 10.000 artikala )
RS 232 interfejs za PC/host komunikaciju i/ili bar kod skener

Ekran za operatera: 9 cifara
Ekran za potrošača: 7 cifara

Standardna funkcijska brava (6 pozicija)

Dvostanični termalni štampač sa automatskim sekačem (opciono): 15 edova/sekunda, 18 znakova

Sa srednjom fiokom
Pregrade: 5 metalni/4 papirni novac
– Opcija sa velikom fiokom
Pregrade: 10 metalni/4 papirni novac
Datoteka i Funkcije
– Pojedinačni/Zbirni bon
– Do 99 odeljenja, 6 grupa
– Do 6 načina plaćanja plus gotovinsko plaćanje
– Do 99 kasira
– 3 strane valute/9 poreskih stopa
– Sve standardne funkcije plus Odmah storno, Storno, Vraćanje
– Funkcije popusta
– Štampanje računa
– Izdavanje bona
– Alfa tastatura za programiranje
naziva
– 6 redova za logo poruku
– 2 reda reklamnog teksta na dnu
– Opciono barkod skeniranje
– EURO keš uključujući računanje
lokalne valute
– Automatsko programsko
učitavanje na
različitim jezicima (UK, D, F, E, S)
Izveštaji
– Izveštaj kase (dnevni/mesečni)
– Izveštaj operatera (individualni/s
– Izveštaji po odeljenjima
(dnevni/mesečni)
– Izveštaji PLU po odeljenjima
– PLU/SD
– Izveštaji (dnevni/mesečni)
– Izveštaj prodaje po satima
– Poreski izveštaj
– Izveštaj stanja gotovine (individualni/svi)
PC/Modemska komunikacija (opciono)
– RS 232 port za lokalnu PC vezu modemsku komunikaciju sa glavnim PC računarom
– Centralizovan sistem programira
– Razmena podataka i daljinska kontrola prilagođena individualnim zahtevima
Dimenzije/Težina W 330 mm/ D 415 mm /H 200 mm
Težina 4.5 kg (bez fioke)
Uslovi okruženja
Temperatura: 0 – 40°C
Vlažnost: 35 – 85 %