Fiskalna Kasa Geneko Super Cash

SuperCash S je fiskalna kasa sa integrisanim GPRS terminalom koji omogućava bežično povezivanje sa serverom Poreske uprave ili korisnika preko mobilne mreže.

Opšti podaci
SuperCash S je fiskalna kasa sa integrisanim GPRS terminalom koji omogućava bežično povezivanje sa serverom Poreske uprave ili korisnika preko mobilne mreže. Fiskalna kasa se može isporučiti i bez GPRS terminala ako se za određenu delatnost ne zahteva. Pored osnovnih funkcija fiskalne kase, uređaj podržava centralizovano upravljanje kasom u prodajnoj mreži korisnika i rešava problem svakodnevnog ažuriranja podataka o artiklima upisanim u kasu na udaljenom prodajnom mestu. Podaci se šalju preko GSM mreže i Interneta što omogućava korisniku da prikuplja podatke o ostvarenoj prodaji i da daljinski upravlja fiskalnim kasama bez obzira na njihov broj ili lokaciju.
Karakteristike

lavne funkcije
•    Fiskalna kasa
•    Komunikacija preko GPRS terminala (po potrebi)
•    Podrška za daljinsko centralizovano upravljanje kasom
•    Mogućnost rada u modu fiskalnog štampača
Prednosti
•    Integrisani GPRS terminal snižava troškove nabavke, povećava pouzdanost i pojednostavljuje upotrebu
•    Brza, tiha i kvalitetna štampa, do 14 linija/sec
•    Dva alfanumerička LCD displeja
•    10 brzih tastera za brzu prodaju najčešće prodavanih artikala/usluga
•    Mogućnost praćenja zaliha proizvoda
•    Mehanizam za lako umetanje papirne trake
•    Automatsko namotavanje papirne rolne žurnala
•    Prodaja pomoću bar kod skenera
•    Obrada podataka na računaru i unos artikala u kasu
•    Nastavak izvršavanja prekinute operacije zbog prekida napajanja
•    Mogućnost rada na lokacijama bez mrežnog napajanja
•    Autonomija do 16 h, Power Save funkcija
•    Jednostavna instalacija i korišćenje

Funkcionalne karakteristike
•    Mogućnost unosa 11.956 artikala, 100 odeljenja i 10 operatera u bazu podataka
•    Mogućnost rada u modu fiskalnog štampača
•    Mogućnost 3 načina plaćanja (gotovina, ček i kreditna kartica)
•    Štampa 500 artikala po računu
•    Prodaja pomoću bar kod skenera
•    Brza prodaja najčešće prodavanih artikala/usluga pomoću 10 brzih tastera
•    Mogućnost praćenja zaliha proizvoda
•    Storniranje artikala i poslednje stavke
•    Prikaz artikala i iznosa na dva alfanumerička LCD displeja (za operatera i kupca)
•    Unos i uzimanje novca iz kase
•    Jednostavan unos i izmena artikala, cena, poreskih stopa i ostalih podataka preko tastature
•    Formiranje baze podataka na računaru i unos podataka u kasu
•    Povezivanje sa serverom Poreske uprave preko GPRS terminala
•    Upis podataka u fiskalnu kasu, očitavanje i slanje izveštaja o prodaji udaljenom serveru korisnika preko GPRS terminala (opcija)
•    Generisanje i štampanje izveštaja:
o    dnevni izveštaj
o    presek stanja
o    periodični izveštaj iz fiskalne memorije
o    po artiklima
o    po odeljenjima
o    po operaterima
o    po satima
•    Laka zamena papirne trake pomoću posebnog mehanizma
•    Automatsko namotavanje rolne papirnog žurnala
•    Mogućnost povezivanja sa fiokom za novac
•    Mogućnost rada na lokacijama bez mrežnog napajanja (autonomija rada do 8h, opciono 20h sa većom baterijom)
•    Power Save funkcija