Fiskalna Kasa Energodata Europa

Opšti podaci
Male dimenzije (29 x 30 x 15 cm)
Karakteristike
 

    •  Tihi i brzi termalni štampači žurnala (57mm) i računa (57mm)

    •  Kapacitet baze podataka 16.000 artikala, sa opisom naziva artikla do 14 karaktera

   • Mogućnost potpunog povezivanja sa PC računarom: preko RS232, modema     korišćenjem GSM ili fiksne mreže

    •  Softverski paket za programiranje artikala, održavanje i izveštavanje

    •  Mogućnost povezivanja bar kod čitača, fijoke za novac

    •  Napajanje iz mreže ili akumulatora