Fiskalna Kasa EI Favourite

INTEGRISANI GPRS TERMINAL (za rad sa serverom PU i rad sa serverom korisnika)

Opšti podaci
INTEGRISANI GPRS TERMINAL
(za rad sa serverom PU i rad sa serverom korisnika)
Karakteristike
•  Do 12000 artikala, 8 odeljenja, 25 operatera, 9 poreskih stopa
•  Broj dnevnih izveštaja: 2418
•  Logo preduzeća
•  Mešovito plaćanje
•  4 režima rada: prodavnica, restoran, fiskalni štampač i „on-line“ režim rada
•  Kalkulator
•  Priključci:  4xRS232 (2xPC, bar-kod skener, vaga) i konektor za fioku za novac
•  Štampač: APS termalni štampač
•  širina papira: 55 mm (35 mm za račun i 20 mm za kontrolnu traku)
•  Displej: 2 alfanumerička displeja, 16 karaktera (sa pozadinskim osvetljenjem)
•  Napajanje:
•  Preko mrežnog ispravljača: 220V / 7V – 5A
•  Baterijsko napajanje: 5 x 1.2V – 2Ah
•  Dimenzije: 216 x 202 x 77 mm;  1,3 kg